pansionarnaut
Usluge
Restoran
Ishrana U našem restoranu
možete da naručite
sve spacijalitete
morske kuhinje
spremljene na
domaćinski način

Pansion hrana
pansionska ishrana Isto tako u restoranu
se pružaju usluge
pansionkse ishrane.

 

                                        Cene

Vremenski period:
01.06-30.06
01.07-30.07
01.08-30.08
01.09-30.09
van sezone: 01.10-30.05
Vrsta smještaja:
Sobe sa kupatilom:
1/2 i 1/3
12,50 €
17,50 €
17,50 €
10 €
po dogovoru
Apartmani:
12,50 €
17,50 €
17,50 €
10 €
po dogovoru
Ishrana:
pansion:
polupansion:

10 €
8 €

10 €
8 €

10 €
8 €

10 €
8 €
po dogovoru

NAPOMENA:

Korišćenje usluga našeg pansiona je na bazi polupansiona kao osnovne usluge, stim što se možete odlučiti i za korišćenje usluga punog pansiona.
Djeca do 5 godina ukoliko koriste krevet sa roditeljem plaћaju 5o% cijene leжaja I ishrane, a djeca do 2 godine imaju gratis boravak.
Ukoliko se ugovara zakup po sistemu "puno za prazno" u tom slucaju se ugovaraju i druge cijene ishrane i smjestaja. Uostalom uvijek ima mjesta za posebno ugovaranje.